--------------------- دسته‌بندی هویه کاری - به نام تک ستاره عشقم
X
تبلیغات
رایتل

رو تلویزیونی

هویه کاریوسایل مورد نیاز:

1-پارچه پاناما

2-پارچه ساتن طلایی

3-لایی چسب

4-شابلون و هویه

ما در اینجا برای تلویزیون 21 اینچ جلوی آنرا 65 وعقب را40 سانتی متر در نظرگرفته ایم از دو طرف 65 سانت20 سانتی متربالا رفته علامت می گذاریم ازوسط65 سانت به اندازه ی فاصله ی از جلو تا عقب تلویزیون که در اینجا 55 سانت استبالا رفته علامت می گذاریم و در پایان 40 سانت عقب را مشخص کرده به صورتاریب از هر طرف به انتهای 20 سانت ها وصل می کنیم.الگوی آماده را روی تلویز-یون قرارداده اضافه های دور آن را قیچی می کنیم. البته 3 سانت در جلوی آن بایداضافه باشد.برای هویه کاری ها جلوی شابلون را روی پارچه ی ساتن طلایی لایی چسب زده شدهقرار داده قسمت بالا را هویه کاری می کنید .دقت کنید که شابلون شما کوچکترازپارچه-ی است که باید هویه کاری کنید زمانی که شابلون را از روی پارچه بر می داریدو دو-باره برای ادامه ی کار روی پارچه می گذارید به شکل کاملا تقارن باشد تا کار منظمدر آید .بعدساتن طلایی آماده شده را برروی پارچه ی پاناما برلب 65 سانت قرار داده و بقیه-ی ان را هویه می کنید .میتوانید دور رو تلویزیونی را به همین شکل انجام دهید ما دراینجا دور کار را به صورت ساده با استفاده از لب شابلون روی خود پاناما هویه کاریکرده ایم.با استفاده از ساتن های طلایی یا سفید دور شابلونی راکه دوست دارید هویه کنید مثلنمونه (البته پشت ساتن لایی چسب می زنید).

در پایان آنها را در مکانهایی که تمایل داریدقرار داده وداخل آنها را هویه کاری کنید.

وقست جلوی تلویزیون را به پشت پارچه برگردانده و اتو می کنید .

---------------- فروشگاه

لطفاً کمی صبر کنید ...

فروشگاه اینترنتی

پیشنهاد ما
محصولات برتر
محصولات جدید
Copyright © All rights reserved.