--------------------- هویه کاری-رویخچالی-روپشتی-رومیزی - به نام تک ستاره عشقم
X
تبلیغات
زولا

تهیه رومیزی های رنگارنگ با هویه

کار با هویه روش بسیار ساده ای برای درست کردن انواع رومیزی،  روتختی و سایر لوازم پارچه ای منزل است. با این روش حتی می توانید به آسانی بخش هایی از لباس مانند یقه و یا سرآستین را نیز بیارایید.

در کار با هویه می توانید هر کاری را با سلیقه خودتان انجام دهید و حتی کارهایی که با دوخت و دوز امکان پذیر نیست با "هویه کاری" خیلی زیباتر آماده می شود.

برای این کار شابلونی را با طرح مناسب که بتوانید در چند نوبت آن را هویه کنید انتخاب کنید. سپس برای بار اول چند سوراخ آن را هویه کنید و دور کار را از پارچه جدا کنید بعد آن را روی یک پارچه با رنگ متضاد قرار دهید و سوراخ های دیگر را هویه کنید و اضافه پارچه را از پشت کار قیچی کنید و برای بار سوم این کار را روی رنگ دیگر تکرار کنید. هر قدر تعداد دفعات کار شما بیشتر بشود تعداد رنگ رومیزی شما بیشتر خواهد شد ؛ در نهایت دور کار را هویه کنید و اپلیکه های آماده شده را روی پارچه اصلی بچینیده و دور آن را هویه کنید.

 به این ترتیب اپلیکه ها روی پارچه اصلی می چسبند و سپس قسمت های داخلی کار را با سوراخ به پارچه اصلی وصل کنید و کار را آماده نمایید. از این اپلیکه ها می توان به عنوان جا سوزنی و یا زیرلیوانی هم استفاده کرد که در این صورت کافی است  داخل آن را با پشم شیشه پر کنید و یا این که در پایان کار اپلیکه ، یک پارچه را به اندازه اصلی زیر آن قرار دهید و دور آن را هویه کنید.
دستمال دکور

هویه کاریوسایل مورد نیاز:

-پارچه ی ساتن به رنگ کرم و طلایی

-پارچه پاناما به رنگ کرم

-لایی چسب سفید

-هویه

-شابلون که در مدلهای مختلف در بازارموجودمی با شد .


طرزکار:

ابتدا اندازه ی پارچه ی دکوری مورد نظر را مشخص می کنیم که ما در اینجا سی در سیگرفته ایم به همین اندازه از دو پارچه ساتن کرم و پاناما جدا میکنیم.

پشت پارچه ساتن طلایی را با اتو ،لایی چسب را می چسبانیم.شابلون را روی پارچه قرار میدهیم و قسمتی ازطرح شابلونی را که می خواهیم روی پارچه های دیگر قرار گیردبا هویه در می آوریم وقسمتها ی دیگر را با مداد کم رنگ مشخص میکنیم .

طرح شابلونی طلایی را که قسمت بالای آن را در آوردیم  روی پارچه های ساتن کرموپاناما قرار می دهیم(در گوشه)

وقتی از محل دقیق نصب طرح شابلونی اطمینان بدست آوردید دور طرح شابلونی قسمتپایین آن را با هویه در می آوریدوبعدداخل طرح شابلونی را .

دور دستمال را با هر طرحی که دوست داشتید می توانید هویه کنید یا از همان طرح که دارید استفاده کنید.


رومبلی یا روپشتی

هویه کاریوسایل موردنیاز:

1-هویه

2-شابلون(که در مدلهای مختلف در بازار موجود می باشد)

3-پارچه ی پا نا ما

4-پارچه ی ساتن(به رنگ دلخواه )مقداری

5-لایی چسب متناسب با رنگ پارچه

6-پارچه ی ساتن کرم(در صورتی که کار دو لا باشد)

نکته:رو مبلی یا رو پشتی به شکل یک لا و دو لا می باشد دو لای آن بخاطر ساتن که براق می باشد جلوه ی بیشتری دارد و یک لای آن چون فقط پاناما استفاده می شود راحتتر بوده و روی مبل یا رو پشتی ثابت قرار میگیرد.ابتدا اندازه ی رو مبلی را مشخص میکنیم که در اینجا پنجاه در پنجاه میباشد.

با استفاده از شابلونی که انتخاب کرده ایم طرح خود را روی کاغذ می کشیم تا کار دقیق باشد

-لایی چسب را به پشت ساتن طلایی با اتو میچسبانیم بعد شابلون را روی ساتن قرار میدهیموقسمت بالای آن را هویه میکنیم به تعدادی که لازم است.

-طرحهای دور رو مبلی تقریبا آماده است زمانی طرح داخل آنها راهویه میکنیم که بخواهیم رویپارچه ی زمینه ثابت شود.کارثابت کردن را از زاویه ی رو مبلی شروع میکنیم.به خاطر داشتهباشید که برای جلوه ی بیشتر زیر ساتن کرم پارچه ی پاناما قرار میدهیم که این پارچه هم بایداندازه پارچه ی ساتن کرم ما باشد ولی اگر تمایل داریدیک لا باشد فقط از پارچه پانامابرای زمینه استفاده کنید.کار ثابت کردن طرحها را از زاویه رومبلی شروع کنید.


 -وقتی قسمت جلوی رو مبلی تمام شد قسمت پشت را با استفاده از شابلونی که در اختیارداریدهویه می کنید و یا به سلیقه ی خودآنرا مثل قسمت جلو درست میکنید.  

(سرویس دم کنی)

هویه کاری
وسایل مورد نیاز :

1-پارچه پاناما

2-پارچه ی ساتن رنگی(به رنگ دلخواه)

3-هویه

4-شابلون

5-پارچه ی ساتن کرم(برای زمینه ی کار )

6-ابر به اندازه ی دم کنی ها

در این متن ما به آموزش یکی ازدم کنی ها می پر دازیم و شما در سایزهای دلخواه ومتفاوت

میتوانید درست کنید.

در ابتدا قطر یکی از دمکنی ها را اندازه میگیریم که ما کوچک ترین سایزرااندازه گرفته ایم

بیست ودوسانتی متر میباشد.

دایرهای با قطردو سانتی متر کمترازابر جدا می کنیم واز پارچه ی ساتن کرم دو دایره وازپارچه

پاناما یک دایره به اندازه ی قطر اصلی یعنی بیست و دو جدا می کنید.

طرح شابلونی را روی ساتن رنگی دلخواه قرار داده و دور آن را مطا بق شکل هویه می کنید.

طرح خارج شده را وسط پارچه ی ساتن کرم قرار داده وداخل طرح شابلونی را هویه می کنید

مطابق شکل این قسمت از کار را روی ابر وزیر این ساتن را پارچه ی پاناما قرار می دهیم تا بین

طرح شابلونی هویه شده و ابر پارچه ی پاناما باشد و ابر دیده نشودودر طرف دیگر ابر پارچه ی

ساتن کرم قرار داده و دور کار را هویه می کنیم .

از پارچه ی ساتن کرم به اندازه ی ده سانت در چهار سانت بریده دور آن را ساده به صورت خط صاف

هویه میکنیم بعد آنرا مطابق شکل مثل بند درست میکنید و در بالای دم کنی با یک سوراخ هویه

می کنیم.رو یخچالی


هویه کاری


 


وسایل مورد نیاز :

1- پارچه تور یا پا نا ما برای زمینه ی کار

2- پارچه ی ساتن رنگی (به رنگ دلخواه)

3- هویه

4- لایی چسب سفید

5- شابلون میوه ای و شابلون طرح لبه ی کار

دراین کار شما می توانید با توجه به سلیقه ی خود برای زمینه ی کار از یک لا پارچه ی پاناما یا تور و یااز دو پارچه که زیر پاناما و رو ساتن کرم باشد استفاده کنید .

قبل از هر چیز شما باید پشت پارچه ی ساتن رنگی را لایی چسب بزنید بهتر است رنگ این ساتن را متناسب با رنگ سرویس آشپزخانه انتخاب کنید .


طرز کار:

ابتدا اندازه ی رو یخچالی را مشخص میکنید که ما در اینجا یک متر در یک متر گرفته ایم طرح شابلون میوه ای راوطرح لب رو یخچالی را هر دو روی پارچه ساتن رنگی قرار داده و از طرح میوه ای سه تا برای سه گوشه ی کار و از طرح لب رو یخچالی به اندازه ای که نیاز است باهویه دور آنرا در می آوریم.طرح شابلونی لب رو یخچالی را روی پارچه ی زمینه قرار داده و داخل طرح را هویه کاری میکنیم چهار ضلع کار را به همین شکل انجام می دهیم .در پایان طرح میوه ای را که دور آن را در آورده بودیم در گوشه های کار کمی بالا تر قرار می دهیم و داخل آنرا هویه کاری می کنیم.همان طور که در نمونه ی بالا دیدید می توانید فقط از یک طرح میوه ای برای جلوی رو یخچالی استفاده کنید .درپایان کار در صورت تمایل می توانید از سنگهای حرارتی که با اتو بروی کار قرار می گیرد مثل نمونه به کار برید.


نمونه هایی از هویه کاری بر روی دیگر وسایل :رومیزی

هویه کاری


 


وسایل مورد نیاز:

-پارچه ساتن کرم وپاناما به اندازه ی رومیزی مورد نظر

-ساتن طلایی به اندازه ی طرحهای شابلونی که میخواهیم روی رومیزی باشد

-لایی چسب سفید

-هویه

-شابلون دلخواه

در ابتدا اندازه ی رومیزی را می گیریم که ما در اینجا شست در سی گرفته ایم این اندازه

پارچه ساتن کرم وپاناما جدا میکنیم ساتن طلایی رالایی چسب میزنیم شابلون راروی

پارچه ی ساتن قرار داده وقسمت بالای ساتن طلایی را هویه کرده وقسمت پایین شابلون

رابامدادکم رنگ کشیده وباکمی فاصله حدود 1سانتی متر دورقسمت پایین را می ببرید.

(برای چهار گوشه ی رومیزی)

طرحهای چهار گوشه ی رومیزی راروی کار ثابت کرده و داخل وقسمت پایین آنها را

هویه میکنید.

اگر تمایل داشته باشید که سطح رو میزی از طرح شابلونی طلایی داشته باشد وبعضی

قسمت ها طرح پارچه ی ساتن کرم پیدا باشد دور شابلون واین قسمتها را هویه می کنید.

اگرتمایل داشته باشید روی سطح کار، شابلون را قرار داده وداخل آن را هویه کنید.


نمونه هایی از رومیزی:


نظرات (3)
شنبه 7 مرداد 1385 ساعت 02:52
امتیاز: 0 5
جمعه 19 مرداد 1386 ساعت 10:52
سلام خسته نباشید میگم خیلی وبلاگ مفیدیه
امتیاز: 0 2
پنج‌شنبه 9 خرداد 1387 ساعت 18:28
سلام خسته نباشید میگم خیلی وبلاگ مفیدیه چرا عکس قسمت تهیه رومیزی های رنگارنگ با هویهنمی یاد
امتیاز: 2 3
پاسخ:
سلام عزیزم
راستش من خودم هم نمی دونم مشکل کار از کجاست .
وقتی توی چند کامپوتر بررسی می کنم بعضی ها عسکها را می آورند ولی متاسفانه بعضی ها نه
به هر حال من از همه پوزش می طلبم.
سارا
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد
---------------- فروشگاه

لطفاً کمی صبر کنید ...

فروشگاه اینترنتی

پیشنهاد ما
محصولات برتر
محصولات جدید
Copyright © All rights reserved.